Portal Kolej Komuniti Tapah
Follow us at Facebook Follow us at twitter
 

UNIT LATIHAN & PEMBANGUNAN STAF

 
     
 

Pengenalan

Berdasarkan matlamat untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti, pengajaran dan pembelajaran telah menjadi fokus utama bagi Unit Latihan Dan Pembangunan Staf. Oleh itu, unit ini bertanggungjawab dalam merancang dan mendapatkan latihan-latihan yang diperlukan pihak staf Kolej Komuniti Tapah. Di samping itu, unit ini sentiasa memantau keberkesanan program-program pembangunan sumber manusia yang dijalankan agar dapat meningkat kualiti perkhidmatan di Kolej Komuniti Tapah.


Fungsi & Peranan

Menguruskan latihan kakitangan bagi melengkapkan diri pegawai dan kakitangan dengan nilai diri, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian melalui program pembangunan manusia yang terancang berasaskan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Bertanggungjawab dalam menguruskan permohonan pensyarah ke Program Sangkutan Industri Penyarah (SIP) atau Latihan Sangkutan Industri (LSI), CIAST bagi yang ingin mengingkatkan kemahiran dan pengalaman. Bertanggungjawab menyenggara data berkaitan latihan staf.

 
     
     
 

Jawatankuasa

AHMAD NASHAD BIN ZAKARIA
Pengerusi

   
HARYATI BINTI MAHMOD
Timbalan Pengerusi

   
   

 
     
Aktiviti Kolej:
06.1.2023 Kursus CIDB Pelajar Sijil Teknologi Senibina - Unit STS
11.1.2022 Mesyuarat Pengurusan 1/2022 - Unit Pentadbiran dan Operasi
13- 14.1.2022 Arci Showcase - Unit STS
14.1.2022 Program Keusahawanan Bengkel Rancangan Perniagaan - Unit Keusahawanan
16 - 28.1.2022 Penilaian Latihan Industri Pelajar sesi I 2021/2022 - Unit Perhubungan Industri
22.1.2022 E-Sport Kolej Komuniti Tapah - Unit Pembangunan Pelajar (Sukan)
25.1.2022 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) - Unit Jaminan Kualiti
27.1.2022 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kajian Semula Norma Ambilan dan Penggunaan Ruang Bil. 1 - Unit Pengambilan
3.2.2022 Mesyuarat JK Peperiksaan Kolej Komuniti Tapah - Unit Peperiksaan dan Penilaian
8.2.2022 Mesyuarat Akademik (STS & Pengajian Am) Bil 1 Tahun 2022 - Unit Akademik (STS, Pengajian Am)
8.2.2022 Keputusan Rasmi Penilaian Sesi 1 2021/2022 - Unit Peperiksaan dan Penilaian
9.2.2022 Sukan Dalaman Kolej - Unit Pembangunan Pelajar (Sukan)
9.2.2022 Taklimat Penerangan LSI, SIP dan Pembangunan Bakat - Unit LPS
14 - 19.2.2022 Penambaikan kualiti Berterusan (CQI) - Unit Peperiksaan dan Penilaian
15.2.2022 Keputusan Latihan Industri - Unit Peperiksaan dan Penilaian
14 - 19.2.2022 Semakan Kedua FRP (CCMS) Sesi 1 2021/2022 - Unit Jaminan Kualiti
19.2.2022 Kursus Asas Mural (Pn. Masitah & Pn. Nur Azua) - Unit PSH
20.2.2022 Kursus Asas Mural (Pn. Masitah & Pn. Nur Azua) - Unit PSH
18.2.2021 "Mesyuarat Bil.2 Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Dis 2020" - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
20.2.2021 Program Pemasaran Melalui Marketplace - Unit Pembangunan Pelajar (Keusahawanan)
20.2.2021 Kursus Asas Pemasaran Melalui Marketplace (Shoppe) - Unit PSH
20.2.2021 Kursus Asas Arduino - Unit PSH
21.2.2021 Kursus Asas Microsoft Word - Unit PSH
21.1.2021 Kursus Grafik Sketches - Unit PSH
25.2.2021 Pemeriksaan Aset Suku Pertama - Unit Pengurusan Aset
27.2.2021 Kursus Asas Pemasaran Melalui Marketplace (Instagram/ Facebook) - Unit PSH
27.2.2021 Kursus Asas Robotik - Unit PSH
27.2.2021 Kursus Asas Stepping Stone Siri 1 - Unit PSH
1 - 31.3.2021 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) - Unit Pentadbiran dan Operasi
1.3.2021 - 18.6.2021 Pelaksanaan Latihan Industri Pelajar Sesi Disember 2020 - Unit Perhubungan Industri Dan Alumni
1.3.2021 Persediaan Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Dis 2020 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
2.3.2021 Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Dis 2020 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
3 - 5.3.2021 Minggu Suai Kenal Pelajar Sesi Dis 2020 - Unit Pembangunan Pelajar
6.3.2021 Kursus Architecture Colour Drawing - Unit PSH
6.3.2021 Kursus Memasak Apple Pie - Unit PSH
6.3.2021 Kursus Asas Microsoft Excel - Unit PSH
12.3.2021 Ceramah Israk Mikraj - Unit Pembangunan Pelajar & Unit Pengajian Am
13 -14.3.2021 Kursus Asas Pertahanan Awam - Unit Pembangunan Pelajar
13.3.2021 Kursus Asas Suntingan Video Siri 1 - Unit PSH
13.3.2021 Kursus Asas Ilustrasi - Unit PSH
14.3.2021 Kursus Asas Gubahan Bunga Orkid - Unit PSH
10 - 12.3.2021 Bengkel Penerbitan Manual iSenggara - Unit Pembangunan
17-19.3.2021 Lawatan Kerja Pengukuran Asas Lukisan Terukur (Kursus STS 3084 Asas Lukisan Terukur) - Unit STS
20.3.2021 Kursus Asas Microsoft Powerpoint - Unit PSH
21.3.2021 Kursus Asas Fotografi - Unit PSH
22 - 26.3.2021 Semakan Pertama FRP dan FRPel - Unit STS, Unit Pengajian Am dan Unit Jaminan Kualiti
25.3.2021 Mesyuarat JPAK & JKPAK - Unit Pentadbiran dan Operasi & Unit Pengurusan Aset / KK Tapah
25.3.2021 Mesyuarat Kewangan 1/2021 - Unit Kewangan
25.3.2021 Program Bersama JPP Sesi 2021 - Unit Pembangunan Pelajar
27.3.2021 Kursus Memasak Kengsom Siakap - Unit PSH
27.3.2021 Kursus Asas Sulaman Riben - Unit PSH
27.3.2021 Kursus Asas Photoshop - Unit PSH
28.3.2021 Kursus Asas Aplikasi Telefon (Android) - Unit PSH
29.3.2021 Pilihanraya Kampus KK Tapah 2021 - Unit Pembangunan Pelajar
1.4.2021 Mesyuarat Pengurusan 2/2021 - Unit Pentadbiran dan Operasi
2.4.2021 Perhimpunan Bulanan 1/2021 - Unit Pentadbiran dan Operasi
3.4.2021 Kursus Asas Stepping Stone Siri2 - Unit PSH
9.4.2021 Program Derma Darah - Unit Pembangunan Pelajar
10.4.2021 Kursus Pengurusan Jenazah (Lelaki) - Unit PSH
10.4.2021 Kursus Asas Adobe Photoshop Siri 1 - Unit PSH
7 - 9.4.2020 Bengkel Penerbitan Manual iKKTP - Unit Pentadbiran dan Operasi
12.4.2021 - 16.4.2021 Kursus HRMIS - Unit Pentadbiran dan Operasi
17.4.2021 Kursus Asas Kendalian Drone dan Teknik Arial Fotografi Siri 1 - Unit PSH
19.4.2021 - 4.6.2021 Pemantauan Latihan Industri Pelajar Sesi Disember 2020 - Unit Perhubungan Industri Dan Alumni
23.4.2020 Kursus Penulisan Kertas Kerja - Unit Pembangunan Pelajar
24.4.2021 Kursus Asas Mural - Unit PSH
24.4.2021 Kursus Asas Adobe Photoshop Siri 2 - Unit PSH
27-Jun-21 Latihan Kebakaran Bersama Jabatan Bomba - Unit Pembangunan Pelajar
29.4.2021 HARI NUZUL AL-QURAN -
1.5.2021 HARI PEKERJA -
5.5.2021 Malam Gala Pemimpin Pelajar dan Pengisytiharan MyAlumni Politeknik dan Kolej Komuniti Bersama YB Timbalan Menteri Kementerian Pengajian Tinggi - Unit Pembangunan Pelajar (Alumni)/ KK Ampang
5.5.2021 Hari ICT - Unit Teknologi Maklumat
8.5.2021 Kursus Pengenalan Perkakasan Komputer Riba - Unit PSH
9.5.2021 Kursus Asas Lukisan Doddle - Unit PSH
9.5.2021 Kursus Asas Autocad - Unit PSH
20.5.2021 Program TWIST - Unit Pembangunan Pelajar
25.5.2020 Kursus E-Pembelajaran EPSA - ULPS
27.5.2021 Persidangan Mentor-Mantee Pemimpin Pelajar Perdana Bersama MyAlumni PolyCC 2021 - Unit Pembangunan Pelajar (Alumni) / KK Tapah
24.5.2020 Pemeriksaan Aset Suku Ke-2 - Unit Pengurusan Aset
28.5.2021 Hari Pendidikan Islam - Unit Pengajian Am
31.5.2021 Penghantaran SRR02 (kriteria 1) TTAC ke JPPKK untuk semakan - Unit Jaminan Kualiti (Akreditasi)
2.6.2021 Mesyuarat Unit Pengurusan Aset Bil. 2 - Unit Pengurusan Aset
4.6.2021 Tarikh Akhir Pemantauan Latihan Industri Pelajar Sesi Disember 2020 - Unit Perhubungan Industri Dan Alumni
5.6.2021 Kursus Variasi Cheese Cake - Unit PSH
5.6.2021 Kursus Asas Sketchup Siri 1 - Unit PSH
7.6 - 18.6.2021 Pengisian Markah Pemantauan Latihan Industri Pelajar Sesi Disember 2020 - Unit Perhubungan Industri Dan Alumni
7 -11.6.2021 Semakan Peratus Kehadiran Pelajar - Unit STS
14 - 18.6.2021 English Week - Unit Pengajian Am
14 - 30.6.2021 Program Simulasi Perniagaan - Unit Pengajian Am
17.06.2021 Kursus Penulisan Resume - Unit Pembangunan Pelajar
14 - 25. 6. 2021 Pemantauan dan Penilaian Pensyarah - Unit STS, Unit Pengajian Am dan Unit Jaminan Kualiti
19.6.2021 Kursus Bunga Riben - Unit PSH
24.6.2021 Mesyuarat JPAK & JKPAK - Unit Pentadbiran dan Operasi & Unit Pengurusan Aset / KK Tapah
24.6.2021 Mesyuarat Kewangan 2/2021 - Unit Kewangan
26.6.2021 Lawatan Mesra Ke Rumah Sewa Pelajar - Unit Pembangunan Pelajar
2.7.2021 Mesyuarat Pengurusan 3/2021 - Unit Pentadbiran dan Operasi
3.7.2021 Kursus Double Dark Chocolate Muffin - Unit Pendidikan Berterusan
5-16. 7. 2021 Archi Showcase Sesi Disember 2020 - Unit STS
10.7.2021 Kursus Asas Kendalian Drone dan Teknik Arial Fotografi Siri 2 - Unit PSH
13.7.2021 Lawatan Akademik - Unit Pembangunan Pelajar
16.7.2021 Mesyuarat Bil.1 Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Jun 2021 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
12-16. 7.2021 Semakan Kedua FRP dan FRPel - Unit STS, Unit Pengajian Am dan Unit Jaminan Kualiti
17.7.2021 Kursus Asas Sketchup Siri 2 - Unit PSH
31.7.2021 Kursus Asas Simen Ferro - Unit PSH
2.8.2021 Bengkel Pemilihan Pelajar Ambilan Jun 2021 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
3.8.2021 Mesyuarat Akademik Bil 2 Tahun 2021 - Unit STS & Unit Pengajian Am
4.8.2021 Mesyuarat Bil.2 Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Jun 2021 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
6.8.2021 Perhimpunan Bulanan 2/2021 - Unit STS
7.8.2021 Kursus Variasi Tartlef - Unit PSH
9.8.2021 AWAL MUHARRAM -
15.8.2021 Persediaan Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Jun 2021 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
16.8.2021 Hari Pendaftaran Pelajar Sesi Jun 2021 - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
19.8.2021 Program Hari Kebangsaan - Unit Pembangunan Pelajar
23.8.2020 Program Bicara Keusahawanan Alumni - Unit Pembangunan Pelajar (Keusahawanan)
25.8.2020 Pemeriksaan Aset Suku Ke-3 - Unit Pengurusan Aset
1 - 3. 9.2021 Jelajah Promosi Sekolah Daerah Batang Padang - Unit Promosi Dan Pengambilan Pelajar
9.9.2021 Hari Sukan Kolej - Unit Pembangunan Pelajar
15.9.2021 Program TWIST Kerjasama dengan Pejabat Kesihatan - Unit Pembangunan Pelajar dengan kerjasama KKM batang Padang
18.9.2021 Kursus Variasi Bun - Unit PSH
25.9.2021 Lawatan Mesra Ke Rumah Pelajar - Unit Pembangunan Pelajar
28.9.2021 Mesyuarat JPAK & JKPAK - Unit Pentadbiran dan Operasi & Unit Pengurusan Aset / KK Tapah
28.9.2021 Mesyuarat Kewangan 3/2021 - Unit Kewangan
1.10.2021 Mesyuarat Pengurusan 3/2021 - Unit Pentadbiran dan Operasi
5.10.2021 Hari Inovasi Bersama Pelajar - Unit Penyelidikan dan Inovasi
9.10.2021 Kursus Kek Kukus Sarawak - Unit PSH
12.10.2021 Mesyuarat Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat 2/2021 - Unit PSH
21.10.2021 Mesyuarat Unit Pembangunan Pelajar Bil 2/2021 - Unit Pembangunan Pelajar
21.10.2021 Sambutan Maulidur Rasul - Unit Pembangunan Pelajar & Unit Pengajian Am
25 - 31.10.2021 Pengisian LNPT - Unit Pentadbiran dan Operasi
28.10.2021 Mesyuarat Unit Pengurusan Aset Bil. 3 - Unit Pengurusan Aset
1.11.2020 Pemeriksaan Aset Suku Ke-4 - Unit Pengurusan Aset
5.11.2021 Perhimpunan Bulanan 3/2021 - Unit Pengajian Am
11.11.2021 Hari Apresiasi Kolej Komuniti Tapah - Unit Pembangunan Pelajar
13 - 31.12.2021 Program Simulasi Perniagaan - Unit Pengajian Am
17.12.2021 Mesyuarat Pengurusan 4/2021 - Unit Pentadbiran dan Operasi
17.12.2021 Mesyuarat ABM - Unit Kewangan
28.12.2021 Mesyuarat Kewangan 4/2021 - Unit Kewangan
28.12.2021 Mesyuarat JPAK & JKPAK - Unit Pentadbiran dan Operasi & Unit Pengurusan Aset / KK Tapah
3000
MENU PELAWAT
MENU PELAJAR
MENU STAF

MENU PELAWAT

Program Pengajian Sepenuh Masa

Kolej Komuniti Tapah menawarkan program SIJIL TEKNOLOGI SENIBINA dengan tempoh pengajian selama 4 semester termasuk latihan industri. Program ini merupakan program kemahiran penghasilan lukisan teknikal dalam bidang senibina berdasarkan kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pelajar akan diberi pengetahuan dan kemahiran tentang teknik penghasilan lukisan secara manual dan dengan menggunakan perisian komputer serta diberi kemahiran menghasilkan model bangunan.

Permohonan dibuka bagi kemasukan sesi 2 2022/2023. Keterangan lanjut program SIJIL TEKNOLOGI SENIBINA di Kolej Komuniti Tapah, sila layari aplikasi iDaftar._____________________________________________________________________________________________________

Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH)

Kolej Komuniti Tapah juga menawarkan Kursus Pendek bagi tujuan untuk membantu membangunkan potensi diri kumpulan sasar komuniti setempat. Pelbagai kursus pendek yang dilaksanakan di kolej komuniti dan di luar kolej bagi meningkatan kemahiran komuniti setempat. Kumpulan sasaran ialah golongan miskin tegar, orang asli, OKU, ibu tunggal, belia dan warga emas/pesara dengan ilmu kemahiran hidup dan teknikal serta keusahawanan.

Permohonan dan keterangan lanjut sila layari aplikasi ePSH.

Kursus Pendek